Swimming Federation of India
COMMITTEE
PRESIDENT

Digambar V. Kamat

Address:
Sanrit Appartment, Near Masjid, Malbat, Margao,
Goa-403601.

Phone: 0832-2730432, 0832-2738761
GENERAL SECRETARY

Kamlesh Nanavati

Address:
Krishna Villa - 128, Paraskunj Society-1, Satellite Road, Ahmedabad-380 015.

Phone: (91-79) 26761842, 26765440
Fax : (91-79) 26761842
CEO

Virendra Nanavati

Address:
Krishna Villa - 128, Paraskunj Society-1, Satellite Road, Ahmedabad-380 015.

Phone: (91-79) 26761842, 26765440
Fax : (91-79) 26761842
VICE PRESIDENT
Ramanuj Mukhopadhyay - Bengal
Balraj Sharma - Punjab
T.D. Vijayraghavan - Karnataka
S. Rajiv - Kerala
Rajkumar - Delhi
JOINT SECRETARY
Ram Bilas Pandey - Bihar
Piyush Sharma - Madhya Pradesh
Ravin Kapoor - Uttar Pradesh
B. C. Singh - Manipur
ASSOCIATE VICE PRESIDENT
R. N. Jayprakash - Tamilnadu
Abhay Dadhe - Maharashtra
Gopal Khandelwal - Chhattisgarh
Bajrang Sharma - Telangana
ASSOCIATE JOINT SECRETARY
Ranjit Chakraborty - Tripura
M. Satish Kumar - Karnataka
S. K. Tiwari - Jharkhand
Anil Khatri - Haryana
TREASURER
M. Ramakrishna - Telangana
HON. LIFE PRESIDENT
B. Sivnathi Adityan
READ MORE